Skip to content

De Messemaker

5431 PC Cuijk

2 vrij van 2

€ 249.000,- t/m € 279.000,-

  1. Home>
  2. Nieuwbouw>
  3. Koop Cuijk De Messemaker

WONEN IN HET BOS. Rondom Cuijk strekt zich het Land van Cuijk uit, een streek tussen Maas en de Peel met een grote verscheidenheid van prachtige landschappen en veel natuurschoon. U heeft nu de mogelijkheid om te gaan wonen temidden van dit natuurschoon. Er zijn twee ruime bouwkavels beschikbaar voor het realiseren van uw vrijstaande droomwoning in een bosrijke omgeving.

Aan de zuidrand van Cuijk is het plan De Messemaker ontwikkeld. Binnen dit plan zijn twee ruime bouwkavels beschikbaar waar u uw vrijstaande droomhuis op kunt realiseren. De bijzondere ligging, verspreidt in het bos, draagt bij aan de exclusiviteit . De beschikbare kavels variëren van 815 tot 927 m2 en liggen in het achterste gedeelte in het bos. Doordat de woningen tussen de bomen komen te liggen, ontstaat een natuurlijke overgang van de bebouwing naar de omliggende bossen en velden en het nabijgelegen Maasdal. De kavels liggen aan een laan die tussen de bomen door slingert. Doordat de bestaande bomen blijven staan, blijft het natuurlijke karakter van deze plek behouden.

Uw huis kunt u helemaal zelf, naar eigen idee ontwerpen. Zolang u zich maar houdt aan de regels en voorschriften die daarvoor gelden. Wel wordt door de ligging van de kavels in het bos een aantal bijzondere eisen gesteld aan de architectuur van de woning. Daarom heeft de gemeente Cuijk een beeldkwaliteitsplan vastgesteld met kwaliteitscriteria waaraan de ontwerpen moeten voldoen.

Het belangrijkste is dat er met respect voor de natuurlijke omgeving wordt gebouwd en dat de architectuur van de woningen past bij het karakter van het bos. Dit houdt in dat de bebouwing niet al te nadrukkelijk aanwezig is en een informeel karakter heeft.

Bouwkavel 14
– Oppervlakte perceel: 927 m²
– Koopsom: € 279.000 vrij op naam

Bouwkavel 15
– Oppervlakte perceel: 815 m²
– Koopsom: € 249.000 vrij op naam

BOUWVOORSCHRIFTEN:
Hieronder vindt u de belangrijkste voorschriften:

ALGEMEEN:
– 1 vrijstaande kavel per woning
– parkeren op eigen terrein (tenminste 2 parkeerplaatsen)

SITUERING EN BOUWVLAK:
– voor elke kavel is een bouwvlak vastgesteld. De woning en de aan- of bijgebouwen moeten binnen dit vastgestelde bouwvlak komen.
– de situering en de afmetingen van het bouwvlak verschillen per kavel, doordat rekening is gehouden met de al aanwezige beplanting en bomen
– de woningen hebben allemaal hun oriëntatie op de laan, waarbij de afstand van de woningen tot de weg per kavel varieert
– de voorgevel moet in de voorgevelrooilijn worden gebouwd, waarbij minimaal 1/3 en maximaal 2/3 van de voorgevel in de voorgevelrooilijn staat.
– minimaal 1/3 deel van de voorgevel van de woning moet ten minste 1 meter achter de voorgevelrooilijn worden gebouwd.

EISEN AAN DE WONING:
– maximaal te bebouwen oppervlakt 150 m2
– nokhoogte: maximaal 6 meter
– kapvorm: vrije keuze tussen ka[, plat dak of gebogen dakvorm
– bij kap goothoogte: 4 meter
– nokrichting: vrij
– bij plat dak maximale bouwhoogte 7 meter
– bij plat dak mag de tweede verdieping (bouwlaag) maximaal 75% bestaan van de oppervlakte van de begane grond (eerste bouwlaag). De tweede laag moet ook ten minste 1 meter uit de voorgevelrooilijn staan.

EISEN AAN AAN- EN BIJGEBOUWEN;
– de aan- en bijgebouwen moeten in het bouwvlak staan en ten minste 4 meter achter de voorgevelrooilijn
– kapvorm: plat dak of kap (alleen als de woning ook een kap heeft)
– bij kap: goothoogte maximaal 3,5 meter en nokhoogte maximaal 6,5 meter. Dakhelling gelijk aan dakhelling van de woning
– bij plat dak: maximale bouwhoogte 4 meter.

BIJZONDERHEDEN
Het belangrijkste kenmerk van het plan is dat de woningen als het ware in het bos staan. Dichte erfafscheidingen in de vorm van muren en/of schuttingen zijn daarom niet toegestaan. In plaats daarvan kan de kavelgrens worden gemarkeerd door de aanplant van bomen en struiken. Wat er precies mogelijk is staat in het beeldkwaliteitsplan dat door de gemeente Cuijk is opgesteld.
De bestaande bomen op de kavels moeten behouden blijven en tijdens de bouw beschermd worden.

VOORZIENINGEN OP DE KAVELS:
De bouwkavels worden bouwrijp opgeleverd.
Dat houd in dat:
– kavels op hoogte zijn gebracht
– de kavels via een ontsluiting bereikbaar zijn vanaf de openbare weg
– de gebruikelijke nutsvoorzieningen zoals kabel, elektra en water aangelegd zijn tot nabij de kavelgrens. De koper zorgt zelf voor de aansluiting van de woning op de nutsvoorzieningen en riolering
– de riolering voorziet in een aansluiting van vuilwater en een aansluiting voor hemelwater.

  • 815-927 m2

Kenmerken De Messemaker

Overdracht

Prijs€ 249.000,- t/m € 279.000,-
StatusVerkocht

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte815-927 m2

Overig

Geen eigenschappen

Bouwtypes De Messemaker

2 vrij van 2

Vrije kavels de Messemaker wonen in het bos

€ 249.000,- t/m € 279.000,-

WONEN IN HET BOS. Rondom Cuijk strekt zich het Land van Cuijk uit, een streek tussen Maas en de Peel met een grote verscheidenheid van prachtige landschappen en veel natuurschoon. U heeft nu de mogelijkheid om te gaan wonen temidden van dit natuurschoon. Er zijn twee ruime bouwkavels beschikbaar voor het realiseren van uw vrijstaande droomwoning in een bosrijke omgeving.

Aan de zuidrand van Cuijk is het plan De Messemaker ontwikkeld. Binnen dit plan zijn twee ruime bouwkavels beschikbaar waar u uw vrijstaande droomhuis op kunt realiseren. De bijzondere ligging, verspreidt in het bos, draagt bij aan de exclusiviteit . De beschikbare kavels variëren van 815 tot 927 m2 en liggen in het achterste gedeelte in het bos. Doordat de woningen tussen de bomen komen te liggen, ontstaat een natuurlijke overgang van de bebouwing naar de omliggende bossen en velden en het nabijgelegen Maasdal. De kavels liggen aan een laan die tussen de bomen door slingert. Doordat de bestaande bomen blijven staan, blijft het natuurlijke karakter van deze plek behouden.

Uw huis kunt u helemaal zelf, naar eigen idee ontwerpen. Zolang u ziche maar houdt aan de regels en voorschriften die daarvoor gelden. Wel wordt door de ligging van de kavels in het bos een aantal bijzondere eisen gesteld aan de architectuur van de woning. Daarom heeft de gemeente Cuijk een beeldkwaliteitsplan vastgesteld met kwaliteitscriteria waaraan de ontwerpen moeten voldoen.

Het belangrijkste is dat er met respect voor de natuurlijke omgeving wordt gebouwd en dat de architectuur van de woningen past bij het karakter van het bos. Dit houdt in dat de bebouwing niet al te nadrukkelijk aanwezig is en een informeel karakter heeft.

BOUWVOORSCHRIFTEN:
Hieronder vindt u de belangrijkste voorschriften:

ALGEMEEN:
– 1 vrijstaande kavel per woning
– parkeren op eigen terrein (tenminste 2 parkeerplaatsen)

SITUERING EN BOUWVLAK:
– voor elke kavel is een bouwvlak vastgesteld. De woning en de aan- of bijgebouwen moeten binnen dit vastgestelde bouwvlak komen.
– de situering en de afmetingen van het bouwvlak verschillen per kavel, doordat rekening is gehouden met de al aanwezige beplanting en bomen
– de woningen hebben allemaal hun oriëntatie op de laan, waarbij de afstand van de woningen tot de weg per kavel varieert
– de voorgevel moet in de voorgevelrooilijn worden gebouwd, waarbij minimaal 1/3 en maximaal 2/3 van de voorgevel in de voorgevelrooilijn staat.
– minimaal 1/3 deel van de voorgevel van de woning moet ten minste 1 meter achter de voorgevelrooilijn worden gebouwd.

EISEN AAN DE WONING:
– maximaal te bebouwen oppervlakt 150 m2
– nokhoogte: maximaal 6 meter
– kapvorm: vrije keuze tussen ka[, plat dak of gebogen dakvorm
– bij kap goothoogte: 4 meter
– nokrichting: vrij
– bij plat dak maximale bouwhoogte 7 meter
– bij plat dak mag de tweede verdieping (bouwlaag) maximaal 75% bestaan van de oppervlakte van de begane grond (eerste bouwlaag). De tweede laag moet ook ten minste 1 meter uit de voorgevelrooilijn staan.

EISEN AAN AAN- EN BIJGEBOUWEN;
– de aan- en bijgebouwen moeten in het bouwvlak staan en ten minste 4 meter achter de voorgevelrooilijn
– kapvorm: plat dak of kap (alleen als de woning ook een kap heeft)
– bij kap: goothoogte maximaal 3,5 meter en nokhoogte maximaal 6,5 meter. Dakhelling gelijk aan dakhelling van de woning
– bij plat dak: maximale bouwhoogte 4 meter.

BIJZONDERHEDEN
Het belangrijkste kenmerk van het plan is dat de woningen als het ware in het bos staan. Dichte erfafscheidingen in de vorm van muren en/of schuttingen zijn daarom niet toegestaan. In plaats daarvan kan de kavelgrens worden gemarkeerd door de aanplant van bomen en struiken. Wat er precies mogelijk is staat in het beeldkwaliteitsplan dat door de gemeente Cuijk is opgesteld.
De bestaande bomen op de kavels moeten behouden blijven en tijdens de bouw beschermd worden.

VOORZIENINGEN OP DE KAVELS:
De bouwkavels worden bouwrijp opgeleverd.
Dat houd in dat:
– kavels op hoogte zijn gebracht
– de kavels via een ontsluiting bereikbaar zijn vanaf de openbare weg
– de gebruikelijke nutsvoorzieningen zoals kabel, elektra en water aangelegd zijn tot nabij de kavelgrens. De koper zorgt zelf voor de aansluiting van de woning op de nutsvoorzieningen en riolering
– de riolering voorziet in een aansluiting van vuilwater en een aansluiting voor hemelwater.

  • 815-927 m2 Perceel opp.

Maandlasten De Messemaker

Ligging project 'De Messemaker'