Mogelijk meer hypotheek met studieschuld

Ex-studenten met studieschuld kunnen, als het aan het onafhankelijke financiële voorlichtingsinstituut Nibud ligt, een hogere hypotheek aanvragen dan tot nu toe mogelijk was. Dit staat in een adviesrapport dat nu in de Tweede Kamer ligt.

Vinger aan de pols

Het Nibud houdt de vinger aan de pols waar het gaat over de juiste balans tussen inkomen en uitgaven. Dit om schuldsituaties te voorkomen. Zo wordt er bijvoorbeeld bij een lening altijd gekeken naar het inkomen, maar ook naar andere leningen, schulden of kredietfaciliteiten die al op naam staan van de persoon of personen die een nieuwe lening willen aangaan.

BKR

Deze schulden, van hypotheek tot persoonlijke lening en van de mogelijkheid tot rood staan tot aankopen op afbetaling, staan allemaal geregistreerd bij Bureau Krediet Registratie (BKR). Bij elke nieuwe vorm van geldverstrekking wordt BKR geraadpleegd om te voorkomen dat iemand teveel schulden op de hals haalt.

Vingers snijden

Een schuld die niet wordt geregistreerd is de studieschuld. Toch is het niet wijs om deze te verzwijgen wanneer je bijvoorbeeld een hypotheek aangaat. Nibud zegt dat je jezelf in de vingers snijdt als je die studieschuld verzwijgt, omdat de maandelijkse lasten uiteindelijk mogelijk veel te hoog worden.

Zware factor

Toch ziet het instituut dat de huidige factor waarin een studieschuld meeweegt bij het verkrijgen van een hypotheek te zwaar weegt. Nibud vraagt de politiek daarom om deze factor te verlagen. De huidige situatie is alweer zes jaar geleden vastgesteld en is ondanks de lage rentestand nooit aangepast.

Drie mille

In de nieuwe situatie, als hiermee wordt ingestemd, zou een hypotheek van een ex-student met studieschuld enkele duizenden euro’s hoger kunnen uitvallen. Zelf geeft het instituut een voorbeeld: een studieschuld van tienduizend euro leidt in de nieuwe regelgeving tot zo’n drie mille meer hypotheek bij de huidige hypotheekrentes.

Goed doorrekenen

Dit zou het iets makkelijker maken voor starters om de woningmarkt te betreden. Maar of en wanneer de nieuwe regels van kracht worden, is nog niet bekend. Maar ook dan blijft het uiterst raadzaam om je financiële situatie goed uit te laten doorrekenen door een financieel expert.