Skip to content

Middelweg 98- 100

6584 AJ Molenhoek

Beschikbaar

€ 75.000,- p.j

  1. Home>
  2. Bedrijfspanden>
  3. Huur Molenhoek Middelweg 98- 100

Op een interessante zicht-locatie aan de toegangsweg naar Molenhoek en op korte afstand van de A 73-A77 gelegen voormalig garagebedrijf.

Via de hoofdentree stapt men de showroom met een oppervlakte van plm. 665 m2 binnen. Deze showroom beschikt tevens over verschillende vertrekken, zoals diverse kantoren (al dan niet voorzien van daglicht), een sanitaire groep, pantry-voorziening en dergelijke.

Verder grenst aan deze showroom een magazijn-/opslagruimte van circa 140 m² verdeeld over de begane grond en eerste verdieping.

Aansluitend is de werkplaats/bedrijfshal van circa 475 m² gelegen. tevens is er een entresol aanwezig voor opslag ter grootte van plm. 33 m2 en een wasplaats van 32 m2.

Zowel aan de voor- als aan de achterzijde is er ruime parkeergelegenheid op eigen terrein aanwezig.

De ruime bedrijfswoning bestaande uit een woonkamer, keuken, bijkeuken, badkamer en 4 slaapkamers op een ruim eigen perceel grond maakt tevens onderdeel uit van het complex.

Overeenkomstig het vigerende bestemmingsplan is de bestemming van het geheel: Artikel 5 Bedrijf

5.1 bestemmingsomschrijving
De voor Bedrijf aangewezen gronden zijn bestemd voor:
bedrijven ter plaatse van de aanduidingen:
‘specifieke vorm van bedrijf – garagebedrijf’ een garagebedrijf;
‘verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg’ een tankstation, waarbij de verkoop van lpg niet is toegestaan;
het bestaande aantal bedrijfswoningen;
ondergeschikte detailhandel bij het tankstation, uitsluitend ter plaatse van de aanduidingen ‘verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg’ en ‘verkooppunt motorbrandstoffen met lpg’;
met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.
5.2 bouwregels
5.2.1
Gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:
gebouwd binnen het bouwvlak;
per bouwperceel een minimale oppervlakte van 80 m2 aan bedrijfsgebouwen, met dien verstande dat:
deze bepaling niet van toepassing is ter plaatse van de aanduiding ‘nutsvoorziening’;
voor bestaande bedrijven met een kleinere bestaande oppervlakte aan bedrijfsgebouwen die bestaande oppervlakte als minimaal toegestaan geldt;
de voorgevel van het hoofdgebouw wordt in de voorgevelrooilijn gebouwd;
goot- en bouwhoogte maximaal de ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte’ aangegeven goothoogte respectievelijk bouwhoogte;
inhoud van de bedrijfswoning maximaal 750 m3;
de gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken bij de bedrijfswoning bedraagt maximaal 80 m2;
de goothoogte van bijbehorende bouwwerken bij de bedrijfswoning bedraagt maximaal 3,3 m en de bouwhoogte bedraagt maximaal 6 m.
5.2.2
Bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde maximaal:
antennes 15 m;
een overkapping ter plaatse van de aanduiding
‘specifieke bouwaanduiding – overkapping’ 6 m;
pergola’s, verkeersborden, kunstwerken,
lichtmasten, vlaggenmasten en speelvoorzieningen 6 m;
erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevelrooilijn 1 m;
erf en terreinafscheidingen achter de voorgevelrooilijn 2 m;
overige bouwwerken geen gebouwen zijnde 2 m.
5.3 specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval verstaan een gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van:
bedrijven als bedoeld in artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit Wet milieubeheer;
bedrijven die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen;
vuurwerkbedrijven;
inrichtingen die zijn genoemd in bijlage C en D van het Besluit m.e.r.
5.4 afwijken van de gebruiksregels
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 5.1 voor het toestaan van een ander bedrijf dan ter plaatse is toegestaan, met uitzondering van nutsvoorzieningen, mits:
het bedrijf is opgenomen in de categorieën 1 of 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten dan wel het een bedrijf betreft dat voor wat betreft de aard en de omvang van de milieuhinder die het veroorzaakt gelijk kan worden gesteld met een bedrijf genoemd in de categorieën 1 of 2;
geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de bouw- en gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.

Ligging:
Het object ligt vlakbij de A 73.

Bereikbaarheid:
Per auto:
Het object is per auto zeer goed bereikbaar. Zo is het object op ca. 10-15 minuten gelegen van het Centrum Nijmegen, maar zijn ook diverse snelwegen op enkele minuten afstand gelegen.

Per OV:
In de directe omgeving zijn diverse bushalten gelegen, waar diverse busverbindingen stoppen. Daarnaast is het Station nabij gelegen.

Parkeren:
Er is parkeergelegenheid rondom het object.

Huurprijs:
€ 75.000,= per jaar.

Koopprijs:
Het geheel is eventueel ook te koop. Prijs op aanvraag.

Huurtermijn:
5 jaar, waarbij kortere of langere perioden bespreekbaar zijn.

Verlengingstermijn:
5 jaar, waarbij kortere of langere perioden bespreekbaar zijn.

Opzegtermijn:
12 maanden.

Betalingen:
Huur en BTW per maand vooruit.

Zekerheidsstelling:
Ter zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van huurder jegens verhuurder dient huurder bij het aangaan van een huurovereenkomst een waarborgsom of bankgarantie te stellen ter grootte van 3 maanden bruto betalingsverplichting. Dat wil zeggen drie maanden huur, vermeerderd met BTW.

Bijzonderheden:
Er zijn verschillende aanwendingsvormen mogelijk.

Aanvaarding:
In overleg.

  • 4.660 m2
  • 18.050 m2

Kenmerken Middelweg 98- 100

Overdracht

StatusBeschikbaar
Prijs€ 75.000,- p.j
AanvaardingIn overleg

Oppervlaktes en inhoud

Soort ObjectBedrijfsruimte
Totale oppervlakte4.660 m2
Perceeloppervlakte18.050 m2
Vloerbelasting250 kg p. m2
Bedrijfshal vrije hoogte600 cm
Woonoppervlakte175 m2
Oppervlakte bedrijfsruimte1.327 m2
Oppervlakte terrein3.313 m2

Parkeergelegenheid

Geen eigenschappen

Bouw

BouwvormBestaande bouw
Bouwjaar1981
Bouwjaar toelichting

Overig

Bedrijfshal in units vanaf1.327 m2
LocatieIN_WOONWIJK
Aantal lagen2
Onderhoud binnenGoed
Onderhoud buitenGoed

Ligging Middelweg 98- 100

Vergelijkbaar bedrijfsaanbod